Jaunumi
20. maijā Ķempju baznīcā notiks Vasarsvētku dievkalpojums

 

"Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,

Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst;

bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos."

 

Jēzus Kristus

Jāņa ev. 14:16-17

 

Svētdien, 20. maijā, plkst. 11.00 Ķempju baznīcā sāksies Vasarsvētku dievkalpojums.  

Vasarsvētki ir vieni no trīs augstajiem Baznīcas svētkiem. Vasarsvētkus sauc arī par Svētā Gara svētkiem, jo šajā dienā - piecdesmitajā dienā pēc Kristus augšāmcelšanās - mācekļi saņēma Svēto Garu un tika dibināta Jeruzalemes draudze. Tāpēc šo dienu svin arī kā kristīgās Baznīcas dzimšanas dienu. 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss. 

Ķempju ev. luteriskā draudze

www.kempji.lv

 

 

 

2018-05-20
Laika ziņas
Aptaujas