Jaunumi
Aicinām izvēlēt Līgatnes Gada cilvēku!

Par Līgatnes "Gada cilvēku 2017" var kļūt ikviens, kurš ar savu veikumu ir paraugs līdzcilvēkiem,

kura darbs šogad visvairāk sekmējis Līgatnes novada attīstību un veicinājis sabiedrisko aktivitāti.

Dariet to zināmu!

Aptauja notiek no 2017. gada 1. līdz 30. oktobrim.

Balsot par Gada cilvēku var šeit! 

Līgatnes novada domes nominācijas

Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017”

piešķiršanas nolikums

 

I NOMINĀCIJAS PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶIS 

  1. Apzināt un godināt cilvēkus vai cilvēku grupas, kas ar savu rīcību sekmē Līgatnes novada attīstību, veicina sabiedrisko aktivitāti, ir paraugs līdzcilvēkiem
  2. Celt novada iedzīvotāju pašapziņu, motivēt radošam darbam un veidot piederības izjūtu Līgatnes novadam.
  3. Popularizēt pozitīvu attieksmi, labas domas un labus darbus. 

II NOMINĀCIJAS NOSAUKUMS 

Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017” 

III DALĪBNIEKI 

Individuālas personas vai personu grupas, kas ar savu rīcību ir devuši ieguldījumu Līgatnes novadam un ir kā pozitīvs piemērs citiem. 

IV PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

  1. Pretendentu uz Līgatnes novada domes apbalvojumu var izvirzīt fiziskas vai juridiskas personas vai personu grupas, aizpildot novada domes izstrādātu anketu ar motivējumu par nominācijas piešķiršanas nepieciešamību.
  2. Anketu formas aizpildīšanai izvietotas Līgatnes un Augšlīgatnes iedzīvotāju apkalpošanas centros, Līgatnes tūrisma informācijas centrā, Līgatnes Pirmskolas izglītības iestādē, Līgatnes vidusskolā un novada mājaslapā www.ligatne.lv  no 2017. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. oktobrim
  3. P/A „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” veic aizpildīto anketu apkopošanu un iesniedz izvērtēšanai Līgatnes novada Atzinības rakstu komisijai.
  4. Līgatnes novada Atzinības rakstu komisija veic pieteikumu izvērtēšanu un iesaka līdz 5 pretendentiem Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017” apakšnominācijās un 1 pretendentu galvenajai nominācijai Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017”. Apakšnominācijas atkarībā no iesūtītajām motivācijas vēstulēm nosauc Atzinības rakstu komisija.
  5. Par pretendentu nevar izvirzīt Līgatnes novada domes Atzinības rakstu komisijas locekļus.  

V NOMINĀCIJAS BALVA 

  1. Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017” apakšnominācijas balva sastāv no piemiņas raksta, ziediem un piemiņas balvas (stikla vāze), kurā iegravēts vārds, uzvārds, nominācijas nosaukums, gads.
  2. Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017” balva sastāv no piemiņas raksta, ziediem un piemiņas balvas (stikla vāze), kurā iegravēts uzraksts „Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017”, vārds, uzvārds”, naudas balvas EUR 150.00 (pēc nodokļu nomaksas). 

VI PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

Līgatnes novada domes balvas Līgatnes novada „Gada cilvēks 2017” pasniedz novada domes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona svinīgos apstākļos Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 2017. gada 18. novembrī Līgatnes kultūras namā. 

 

 

2017-10-30
Laika ziņas
Aptaujas