Jaunumi
Aicinām jauniešus izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa piedāvātās iespējas

"Eiropas Solidaritātes korpuss" ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. 

Programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējams īstenot šādas aktivitātes:

1. SOLIDARITĀTES PROJEKTI

Solidaritātes projekti ir jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 30 gadiem iniciēti, izstrādāti un īstenoti 2 līdz 12 mēnešus ilgi projekti vietējās sabiedrības labā, kas balstīti uz neformālās izglītības principiem.

  • Projektu īsteno vismaz 5 Latvijas jauniešu grupa, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.
  • Projekta aktivitātes notiek Latvijā.
  • Projekta īstenošanā var iesaistīt atbalsta personu.
  • Projekta administratīvo un finanšu jautājumu risināšanai jauniešiem ir nepieciešams jebkuras Latvijā reģistrētas organizācijas (piemēram, Līgatnes novada domes) atbalsts.

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas. Projekta aktivitātēm pieejamais budžets ir 500 EUR mēnesī.

 

2. BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Brīvprātīgais darbs ir jauniešu, t.sk. jauniešu ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 30 gadiem individuāli vai grupā veiktas aktivitātes vietējās sabiedrības labā.

INDIVIDUĀLAIS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Pilna laika (30-38 h/nedēļā) brīvprātīgais darbs 2 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā. Brīvprātīgais darbs var ilgt 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

Starptautiska mēroga projekta īstenošanā jābūt iesaistītām vismaz 2 organizācijām no dažādām valstīm.

GRUPU BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Brīvprātīgais darbs 2 nedēļas līdz 2 mēnešus, ko vienlaicīgi veic 10 līdz 40 brīvprātīgo grupa, t.sk. sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti. Grupā jābūt jauniešiem vismaz no 2 valstīm un ne mazāk kā ¼ brīvprātīgo jābūt no ārvalstīm.  

Projekta finansējums sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas – projekta koordinēšanu, brīvprātīgā ceļošanas un uzturēšanās izmaksas, aktivitāšu un atbalsta nodrošināšanu, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, brīvprātīgā kabatas naudu u.c.

3. PRAKSE UN DARBS

Praktiska darba pieredze jauniešiem, t.sk. jauniešiem ar ierobežotām iespējām, vecumā no 18 līdz 30 gadiem, organizācijā vai uzņēmumā, kas strādā sabiedrības labā.

PRAKSE

Pilna laika apmaksāta prakse, izņemot mācību praksi, 2 līdz 6 mēnešus ārvalstīs. Īpaši pamatotos gadījumos prakses laiku var pagarināt līdz 12 mēnešiem, ja to veic jaunietis ar ierobežotām iespējām.

DARBS     

Pilna laika darbs saskaņā ar katras valsts likumdošanā noteikto 3 līdz 12 mēnešus ārvalstīs vai Latvijā.

Projekta finansējums sedz projekta koordinēšanas, jaunieša ceļošanas, mācību un atbalsta nodrošināšanas, vīzas un ar to iegūšanu saistītās izmaksas, kā arī jaunieša personīgos tēriņus. Organizācijai ir jānodrošina jaunietim samaksa par praksi vai darbu.

Šogad projektu pieteikumi tiek pieņemti trīs kārtās. Tās noslēdzas 7. februārī, 30. aprīlī un 1. oktobrī.

Līgatnes novada dome aicina jauniešus iepazīties ar Eiropas Solidaritātes korpusa sniegtajām iespējām un gadījumā, ja radusies interese un vēlme iesaistīties, sazināties ar mums.

Kontaktinformācija:

Papildu informācija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu sagatavošanas, īstenošanas un finansēšanas nosacījumiem atrodama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā.

 

 

 

2019-01-28