Jaunumi
Aicinām jauniešus pieteikties darbam vasarā

Jau septīto gadu Līgatnes novadā no 1. jūnija līdz 31. augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Saskaņā ar "Noteikumiem par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā" (2019. gada 28. februāra domes lēmums, protokols Nr. 2), (2019. gada 28. februāra domes lēmums, prot. Nr.2, 2.§.) no 1. līdz 30. aprīlim gaidām pašvaldībā rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jaunietim atļauts strādāt algotu darbu (Pielikums Nr. 2 norādītajos noteikumos, aizpilda skolēns un vecāks, ja skolēns ir nepilngadīgs):

  • Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē (sekretārei Anitai Jaunzemei);
  • Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (sekretārei Līvijai Andersonei).

Jaunumi!

  • Jaunietim tiek dota iespēja strādāt mēnesi, nevis 2 nedēļas, kā iepriekš.
  • Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Līgatnes novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā:
    • 2.1.         no 13 līdz 14 gadiem - ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;
    • 2.2.         no 15 līdz 17 gadiem - ne vairāk kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;
    • 2.3.         No 18 gadiem - ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. 

Lūgums jauniešiem!

Saplānosim savu laiku vasarā, saprotot, ka visiem nebūs iespēja nodrošināt darbu jūnijā un jūlijā, būs jāstrādā arī augustā.


Dace Bērziņa

Līgatnes novada izglītības un jaunatnes lietu speciāliste 

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa).

 

2019-04-09