Jaunumi
Ainārs Rendors saņēmis mācītāja amata zīmi

15. janvārī, otrā svētdienā Epifānijas laikā, Ķempju baznīcā mācītāja amata krustu saņēma Ainārs Rendors(dzim.1969). Arhibīskaps Jānis Vanags mācītāja amata pakāpi A.Rendoram piešķīris pēc Ikšķiles iecirkņa prāvesta Dzintara Laugaļa ieteikuma.A.Rendors evaņģēlista amatā tika iesvētīts 2009.gada 26.augustā un kalpoja Saulkrastu-Pēterupes un Skultes draudzēs šo draudžu mācītāja Ivo Pavloviča vadībā. 2011.gadā kļuva par Ikšķiles iecirkņa prāvesta Dz.Laugaļa rīcībā esošu evaņģēlistu, bet 2012.gada 2.decembrī kā evaņģēlists – mācītāja pienākumu izpildītājs nosūtīts kalpot Ķempju draudzē Līgatnes novadā.

Ainārs Rendors ordinācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja 2011.gadā. Ordinēts Rīgas Domā 2013.gada 22.decembrī un nosūtīts turpināt kalpošanu Ķempju draudzē. Bīskapu kolēģija 2016.gada 19.aprīlī lēma par LELB ekumēniskā sekretāra amata iedibināšanu, ieceļot A.Rendoru par LELB ekumēnisko sekretāru ar mērķi reprezentēt Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu ekumēniskos pasākumos. Ekumēniskais sekretārs savā darbībā rīkojas Bīskapu kolēģijas uzdevumā.

LELB noteikumi par mācītāju kalpošanu nosaka, ka mācītājs ir pilntiesīgs LELB garīdznieks, kurš kalpo draudzē diecēzes bīskapa vai Bīskapu kolēģijas nosūtījumā vai arī īpašā Baznīcas amatā, pamatojoties uz LELB Kapitula lēmumu. Palīgmācītāji savās tiesībās ierobežoti ar to, ka nedrīkst tikt ievēlēti Baznīcas amatos (draudzes mācītāja, iecirkņa prāvesta, bīskapa). Palīgmācītājam mācītāja pakāpi piešķir diecēzes bīskaps pēc prāvesta ieteikuma.

Arhibīskaps Jānis Vanags slimības dēļ pats nevarēja būt Ķempjos, lai pasniegtu amata krustu, tāpēc svinīgo dievkalpojumu vadīja prāvests Dz.Laugalis. Viņam asistēja Ķempju draudzes iepriekšējais mācītājs Edvīns Rumjancevs. Lasījumus lasīja Ķempju draudzes bijušais evaņģēlists Edgars Graudiņš, kurš pašreiz patstāvīgi kalpo Zaubes draudzē.

Dievkalpojums bija kupli apmeklēts, ar savu klātbūtni to bija pagodinājis Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks ar savas draudzes pārstāvjiem, mācītājs Ivo Pavlovičs un citi. Ķempju draudzes aktīvs bija sarūpējis bagātīgi klātu galdu sadraudzībai pēc dievkalpojuma.

Ainārs Rendors pēctecībā saņēma amata zīmi, ko lietoja 2016.gada septembrī mūžībā aizgājušais prāvests emeritus Andrejs Kavacis, bet iepriekš - Talsu draudzes mācītājs Oskars Ernests Martinelli.

Visspēcīgais Dievs lai pašķir turpmāko gājumu un stiprina spēkus kalpošanai Kristus taisnībai!

avots: Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas mājaslapa


Publicēts 2017. gada 20. janvārī

2017-01-20
Laika ziņas
Aptaujas