Jaunumi
Aizsargājamās dabas teritorijās medīt ūdensputnus ar svina munīciju nav atļauts

Lai novērstu vides piesārņošanu, medījamo putnu un citu barības ķēdes posmu saindēšanos ar svinu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ir noteikts aizliegums pīļu medībās izmantot svinu saturošu munīciju. Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - Pārvaldes) inspektori visu ūdensputnu medību sezonu organizēs reidus, pievēršot šī nosacījuma ievērošanai pastiprinātu uzmanību. 

Pīļu medībās tiek izšauts visvairāk skrošu, jo uz vienu putnu parasti tiek izšautas vairākas patronas. Putnam trāpa tikai dažas skrotis, bet pārējās sabirst zemē vai ūdenī. Putni daļu no šīm skrotīm notur par barību un apēd, kā rezultātā var notikt saindēšanās, ja munīcija satur svinu. Šādā veidā var tikt saindēti arī citi barības ķēdes posmi. Tāpat arī tiek piesārņota zeme un ūdens. 

Tieši tādēļ medniekiem pirms došanās ūdensputnu medībās, būtiski noskaidrot, vai medībām izvēlētā vieta neatrodas kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām vai to zonām, kuru individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos paredzētas īpašas prasības.  

Aizliegums medīt ar svinu saturošu munīciju iestrādāts, piemēram, dabas lieguma “Babītes ezers” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos, turklāt noteikumi paredz, ka medniekiem aizliegts atrasties lieguma teritorijā arī ar svinu saturošu munīciju. Savukārt Ķemeru Nacionālā parka noteikumi aizliedz ne vien ūdensputnu, bet arī jebkuras citas sugas medībās izmantot svina munīciju. 

Arī dabas liegumā “Lubāna mitrājs” aizliegts izmantot šāviņus, kas satur svinu, kā arī atrasties medību vietā ar svinu saturošu munīciju. Ezera teritorijā noteikta arī sezonas lieguma zona, kur medīt ūdensputnus ir aizliegts. Rāznas Nacionālā parka teritorijā svinu saturošu munīciju ūdensputnu medībās ir aizliegts lietot ezeros, kuri atrodas dabas lieguma zonā.  

Ar svinu saturošu munīciju medīt aizliegts arī dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā, kas aptver Papes ezeru un Baltijas jūras piekrastes joslu. Tāpat svinu saturošu munīciju nedrīkst lietot medībās dabas liegumā „Liepājas ezers”.  

Daļai aizsargājamo dabas teritoriju nav individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu, taču tādā gadījumā jāievēro ĪADT vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības, kas nosaka, ka dabas parkos un dabas liegumos medībās  aizliegts lietot ūdensputnu šāviņus, kas satur svinu. 

Medniekiem der atcerēties, ka ūdensputnu medību sezonas sākumā no 11. augusta līdz 14. septembrim medības atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi. Informā­cija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to reģionālo iedalījumu pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mā­jas lapā www.daba.gov.lv, sadaļā "Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas".

 

Informāciju sagatavoja:

Baiba Ralle

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības centra “Meža māja”

Dabas izglītības darba speciāliste

baiba.ralle@daba.gov.lv

Tālr.: 28611079

 

Papildu informācija:

Gita Strode

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas aizsardzības departamenta direktore

gita.strode@daba.gov.lv

Tālr.: 67509761

 

2018-08-24
Laika ziņas
Aptaujas