Jaunumi
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.

Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Līgatnes novada vidusskolā kopš š.g. 1. novembra tiek īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8/3/2/2/16/1/001). Pirmās kārtas atbalsta pasākumu plāns tiks īstenots līdz 2019. gada 31. maijam. Projektā pieejamais finansējums – EUR 12`929.74.

Projekta mērķis - nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības Līgatnes novada vidusskolā - ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā:

  • Dabas kluba un matemātikas pulciņa praktiskās nodarbībās laboratorijā un klasē, apgūstot dabaszinību un matemātikas stundās gūto teorētisko zināšanu un mācību vielas praktisko pielietojumu;
  • lasītprasmes un kombinētajās mācībās individuālās pieejas attīstība, mācību sasniegumu paaugstināšana;
  • dažāda vecuma skolēniem - Zinātkāres diena , arī eksperimenti, kurus skolotājs mācību stundā nevar nodemonstrēt;
  • izglītojamiekā pētnieki Dabas pētnieku vasaras nometnē;
  • 3. svešvalodas – vācu valodas apguve.

 

Pedagogiem projekta laikā būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.

 

Dace Bērziņa,

projekta koordinatore Līgatnes novadā

2017-12-05
Laika ziņas
Aptaujas