Jaunumi
Augšlīgatnē ar jauniem rotaļu namiņiem papildināts bērnu laukums

Veiksmīgi realizēts iedzīvotāju iniciatīvas konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” pieteiktais projekts “zem Ozola”, turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju atjaunot bērnu laukumu Ošu ielā un papildinot to ar trīs jaunām bērnu rotaļu mājiņām.

Izsakām lielu pateicību Līgatnes novada domei, kas sniedza atbalstu un iespēju īstenot šo ideju, lai radītu mūsu bērniem saistošāku un interesantāku vidi, kas sniedz iespēju attīstīt bērniem savstarpējās komunikācijas sociālās prasmes.  Milzīgs paldies Lapinsku un Baložu ģimenēm, kas labprāt iesaistījās projekta realizācijā, ziedojot savas brīvdienas un darba dienu vakarus, spēkus, kā arī prāvus privātos līdzekļus, lai padarītu krāsaināku un interesantāku mūsu apkārtnes bērnu ikdienu. 

Nododot šīs rotaļu mājiņas bērnu rīcībā, ceram uz bērnu, vecāku un sabiedrības ieinteresētību tās ne tikai pilnvērtīgi izmantot rotaļās un  brīvā laika kopīgai pavadīšanai ar vecākiem, bet arī rūpēties, lai tās mūs priecētu skaistas, tīras, teicamā stāvoklī vēl ilgu laiku.

Novēlam visiem apkaimes bērniem rast jaunus piedzīvojumus, izzinot Ošu ielas noslēpumus!

 

Projekta vadītājs

Pēteris Kaļva

2018-09-13
Laika ziņas
Aptaujas