Jaunumi
Brīvprātīgais darbs Līgatnes novadā

Brīvprātīgais darbs ir veids, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīt jaunus cilvēkus. Tā ir piederības sajūta vietai, arī valstij, kurā dzīvojam, mācāmies, strādājam un atpūšamies.Veicot brīvprātīgo darbu, var gūt reālu darba pieredzi dažādās jomās, apgūt savas personības attīstībai nozīmīgas prasmes un iemaņas.


Iespējamās brīvprātīgā darba jomas:

  • Daba/vide
  • Kultūra/ māksla
  • Sociālās aktivitātes
  • Sports
  • Izglītība/zinātne
  • Valsts pārvalde

Līgatnes novada iedzīvotāj! Varbūt Tev svarīgs ir arī sertifikāts, kuru var iegūt, veicot brīvprātīgā darbu ilgtermiņā. Tas būs apliecinājums Tavām iegūtajām lieliskajām prasmēm un iemaņām.
Informācijai par brīvprātīgo darbu, Līgatnes novada nepieciešamībām regulāri sekojam: www.brivpratigie.lv  (Līgatnes novads).
Brīvprātīgā darba koordinators ir Līgatnes novada dome - izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Dace Bērziņa (tālr.nr.26866855).

Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

2017-05-19
Laika ziņas
Aptaujas