Jaunumi
Dižaptauja "Labs kaimiņš tuvāks par radu"

Aicinām novada iedzīvotājus pastāstīt par saviem kaimiņiem, par viņu atsaucību, izpalīdzību, sirsnību, labu, jautru un draudzīgu sadzīvošanu. Piemēram, man kaimiņš katru rītu dzīvespriecīgi sveicina, palīdz darbos gan praktiski, gan ar labu padomu, pieskata māju, kamēr esmu projām, ir atsaucīgs, izpalīdzīgs un nesavtīgs grūtā brīdī.

Dariet zināmu visiem mums, cik labi ir jūsu kaimiņi un cik labi cilvēki dzīvo mums apkārt!

Visi labie kaimiņi tiks godināti Baltā galdauta svētkos 4. maijā Līgatnes kultūras namā. Būs arī kādas īpašas pārsteigumu balvas.

Pieteikumu dižaptaujai, norādot ziņas par pieteicēju (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasts) un kaimiņu (vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, apraksts), lūdzam sūtīt līdz 27. aprīlim elektroniski biblioteka@ligatne.lv vai atdot Līgatnes novada domes sekretārei.


Sīkāka informācija 20032079 Agnese.

 

 

 

2017-04-27
Laika ziņas
Aptaujas