Jaunumi
Dome lemj nepiemērot LMMS līdzmaksājumu vecākiem, kuri ārkārtas situācijā nesaņem ienākumus

Labdien cienījamie LMMS audzēkņu vecāki!

Iepazīstinām Jūs ar Līgatnes novada domes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu saistībā ar LMMS līdzfinansējuma maksu!

1. Dome lēma nepiemērot  līdzfinansējuma maksu par bērna izglītības ieguvi Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā  profesionālās ievirzes izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai no izglītojamo vecākiem vai likumisko interešu pārstāvjiem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 izplatības dēļ ir krīzes situācijā - palikuši bez iztikas līdzekļiem un nesaņem valsts nodrošinātos pabalstus - bezdarbnieka, dīkstāves, slimības u.c. pabalstus. 

Noteikumi, kas regulē līdzfinansējuma apmēru:

  • Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/16  “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā” (Domes lēmums 26.01.2012., prot. Nr. 1, 17. §.) un
  • Līgatnes novada domes 2013. gada 26. septembra (prot. Nr. 14, 15. §.) lēmums “Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāku līdzfinansējuma apmēru no 2014. gada 1. janvāra”

Līdzfinansējumu nepiemērot, sākot no 2020. gada 13. marta līdz 31. maijam, pamatojoties uz vecāku iesniegumu.

2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanau" Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā no 2020. gada 13. marta  līdz 2020. gada 12. maijam interešu izglītības programmu mācību process  mūzikas studijā un mākslas studijā tiek pārtraukts un līdzfinansējums par tām netiek piemērots.

Veselību un izdošanos vēlot,

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors Kaspars Gulbis 

 

2020-04-27
Laika ziņas
Aptaujas