Jaunumi
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība (zīmols "Enter Gauja") aicina pievienoties komandai projekta vadītāju

Gaujas nacionālais parks ir viena no nozīmīgākajām tūristu piesaistes vietām Latvijā ar plašām iespējām baudīt tā piedāvātās iespējas visos četros gadalaikos. GNP tūrisma biedrība darbojas ar mērķi attīstīt Gaujas NP teritoriju kā konkurētspējīgāko tūrisma galamērķi Latvijā ārpus galvaspilsētas ar kvalitatīvu un specializētu tūrismu gan ārvalstu, gan vietējā tirgū. 

Darba pienākumi:

 • Veikt projekta vadītāja pienākumus saskaņā ar GNP Tūrisma biedrības Statūtiem, saskaņā ar klastera projekta „Gaujas NP Tūrisma klastera attīstība.2.posms.” (turpmāk Projekts) reglamentējošiem normatīviem aktiem un vadlīnijām, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm: projektu administrējošām valsts institūcijām, klastera biedriem un partneriem, biedrības valdi, vadības grupu un citām iesaistītajām pusēm;
 • Sniegt ar klastera projektu saistītām personām informāciju par projekta ieviešanu un nodrošināt projektā plānoto aktivitāšu atbilstību klastera stratēģijai un atbilstību normatīvajām prasībām;
 • Sagatavot projekta īstenošanas ikgadējo darba plānu, avansa pieprasījumus, maksājuma pieprasījumus, projektu izdevumu pamatojošo dokumentus un citu informāciju, kas saistīta ar projekta vadību;
 • Sagatavot nepieciešamos klastera stratēģijas un projekta iesnieguma grozījumus;
 • Veikt aprēķinus par klastera projekta ieviešanai nepieciešamo līdzfinansējumu;
 • Veikt de minimis aprēķinu un piešķiršanu klastera biedriem, dokumentācijas apkopošanu;
 • Nodrošināt projekta publicitātes prasību izpildi, sadarbojoties ar citiem GNPTB darbiniekiem;
 • Koordinēt projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu un veikt uzraudzību atbilstoši projekta iesniegumā un gada plānos paredzētām aktivitātēm;
 • Sniegt atskaites GNPTB valdei un GNPTK Vadības grupai;
 • Veikt projekta risku vadību, informēt projektu vadības grupas un GNPTB valdi par novirzēm projektos, sniegt priekšlikumus to risinājumiem;
 • Nodrošināt nepieciešamības gadījumā cenu aptaujas un iepirkuma procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem, sniegt konsultācijas projekta īstenošanas biroja darbiniekiem par iepirkuma procedūrām;
 • Sagatavot līgumus un pieņemšanas – nodošanas aktus ar ārpakalpojumu sniedzējiem,sniegt konsultācijas projekta īstenošanas biroja darbiniekiem par līgumattiecību noformēšanu ar ārpakalpojuma sniedzējiem;
 • Piesaistīt jaunus projektus un veikt projektu iesniegšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi. 

.Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze projektu vadītāja vai līdzīgā amatā;
 • zināšanas iepirkumu procedūru jautājumos un likumdošanā, spēja to pielietot projekta ietvaros organizējot iepirkumus;
 • izpratne un spēja labi orientēties LR normatīvajos dokumentos
 • izpratne par grāmatvedības un finanšu vadības pamatprincipiem;
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus;
 • augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas;
 • prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu;
 • teicamas sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • labas latviešu, angļu, vēlams arī krievu valodas zināšanas, gan mutiski, gan rakstiski;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un praktiskas auto vadīšanas iemaņas
 • paredzēt izmantot darba vajadzībām tādus personīgos līdzekļus kā mobilo tālruni, portatīvo datoru, automašīnu. 

Mēs piedāvājam:

 • Būt daļai no komandas, kas Latvijas lielākajā nacionālajā parkā attīsta konkurētspējīgu tūrisma galamērķi.
 •  Interesantu un dinamisku darbu tūrisma nozarē.
 • Plašas sadarbības iespējas ar reģiona tūrisma nozares pārstāvjiem.
 • Apmaksāts mobilais tālrunis, degvielas apmaksa darba vajadzībām.
 • Darba vietu Siguldā. 

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Projekta vadītājs” līdz 12. jūlijam uz e-pastu: info@entergauja.com.      

Tālrunis informācijai: 26544763, Inga Šķendere


 

2018-06-28
Laika ziņas
Aptaujas