Jaunumi
UZMANĪBU! PĒDĒJĀ DIENA! Iedzīvotāji aicināti balsot par 20 iecerēm Līgatnes novada attīstībai

“Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) projekta “LMT Latvijai” ietvaros no Līgatnes novada saņēmis 25 ideju pieteikumus, no kuriem 20 izvirzīti otrajā kārtā. Iedzīvotāji aicināti novērtēt projektus, balsojot par labākajām iecerēm Līgatnes novada dzīves uzlabošanai. Kopumā “LMT Latvijai” šogad sagatavoti un iesniegti 140 projektu pieteikumi.

“Esam gandarīti, ka šogad par “LMT Latvijai” novadu iedzīvotāji izrādīja īpaši lielu ieinteresētību. Sadarbībā ar pašvaldībām šogad pirmo reizi organizējām sešus informatīvos seminārus. Klātienē tikāmies ar iedzīvotājiem un rosinājām uzdrošināties piedalīties. Priecē pašvaldību pieaugošais atbalsts aktīvajiem novadniekiem, lai, kopīgi sadarbojoties, veicinātu sava novada attīstību. Ikkatra doma var tapt par labu darbu, tāpēc aicinu ikvienu iedzīvotāju novērtēt un atbalstīt labākās ieceres, kuras šogad īstenot Līgatnes novadā,” rosina LMT prezidents Juris Binde.

Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, līdz 21. aprīlim plkst. 17.00 ikviens interesents ir aicināts novērtēt otrajā kārtā izvirzītos projektus interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT Latvijai” (www.lmt.lv/lmtlatvijai). LMT klienti balsot var arī īsziņas veidā, sūtot izvēlētā projekta identifikāciju uz numuru 1668. Piemēram, balsojot par projektu, kas sarakstā ir ar pirmo kārtas numuru, jāsūta īsziņa ar tekstu: Ligatne1. Savukārt Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē un Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē iespējams balsot arī klātienē, aizpildot balsošanas anketu par kādu no novadnieku iesniegtajiem projektiem.

Iedzīvotāju ieceru īstenošanai Līgatnes novadam kopumā paredzēts piešķirt astoņus tūkstošus eiro. Katram projektam ir iespēja saņemt finansējumu vai līdzfinansējumu līdz 2000 eiro apmērā.

“Ir liels prieks, ka Līgatnes novadā ir aktīvi, uzņēmīgi un idejām bagāti iedzīvotāji. Iesaku visiem balsotājiem izvērtēt katra projekta nepieciešamību novada attīstībai, pievilcībai un iedzīvotāju labsajūtai. Būsim aktīvi un atcerēsimies, ka novada tēls ir mūsu pašu rokās!” mudina Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Jau ziņots, ka, turpinot ikgadējo projektu konkursu “LMT Latvijai”, šogad pieteikumus varēja iesniegt ikviens Viļakas, Aglonas, Auces, Līgatnes, Gulbenes, Aizkraukles, Talsu un Pāvilostas novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir kādā no minētajiem novadiem.

Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši sekmējot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.

Kopš 2011. gada projektu konkursa realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 145 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti visā Latvijā, kam LMT atvēlējis pāri par 380 tūkstošiem eiro. Iepriekš projekti realizēti 31 Latvijas pilsētā un novadā – Alūksnes novadā, Balvu novadā, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils novadā, Dobelē, Grobiņas novadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Krāslavas novadā, Kuldīgā, Liepājā, Līvānos, Madonā, Mārupes novadā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, Saldū, Skrundā, Talsos, Tērvetes novadā, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī un Ventspils novadā.

Projektu apraksti:

1.    Apgaismojuma izveide atkritumu laukumam Priežu ielā, Līgatnē (Gaujasmalā)

Īstenojot ieceri padarīt atkrituma laukumu izgaismotu un drošāku, plānota apgaismojuma ierīkošana pie atkritumu laukuma Gaujasmalā, Priežu ielā, Līgatnē. 

Projekta iesniedzējs: Dāvis Lācis

Nepieciešamais finansējums: 1550,00 €

 

2.    Avota ūdens ņemšanas vietas labiekārtošana Beiverkas ielā, Līgatnē (Gaujasmalā)

Labiekārtojot un sakārtojot Līgatnes pilsētas Gaujasmalas avota ūdens ņemšanas vietu, tiks atjaunota avota iztece. Projekta realizācijas rezultātā būs iespēja ikvienam iegūt tīru avota ūdeni estētiski sakārtotā un labiekārtotā ūdens ņemšanas vietā. 

Projekta iesniedzējs: Dāvis Lācis

Nepieciešamais finansējums: 1640,00 €

 

3.    Interneta vietnes “Mēs esam Līgatnē!” izveide

Līgatnes novada teritorijā šobrīd nav vietnes, kur vienuviet būtu apkopota informācija par novada teritorijā pieejamajiem pakalpojumiem. Vienotas interneta vietnes izveide nodrošinās informācijas pieejamību visiem interesentiem kā no stacionārām darbstacijām, tā arī no mobilajām ierīcēm. 

Projekta iesniedzējs: Guntis Gradovskis

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

4.    Mobilā invalīdu ratiņu pacēlāja iegāde

Līgatnes novadā sabiedriskās ēkas un izglītības iestādes ir būvētas laikā, kad netika izvirzītas īpašas prasības vides pieejamības nodrošināšanai. Mobilā ratiņu pacēlāja izmantošana Līgatnes novada teritorijā veicinās personu ar kustību traucējumiem integrāciju vietējā sabiedrībā, nodrošinās vides pieejamību sabiedriskajās ēkās, kultūras un izglītības iestādēs, kā arī dos plašākas iespējas sniegt sociālo palīdzību senioriem 

Projekta iesniedzējs: Nauris Gūtmanis

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

5.    Ķempju baznīcas vitrāžu restaurācija

Skaistās un izsmalcinātās Ķempju baznīcas vitrāžas ir nozīmīga liecība par vēstures notikumiem un vērtībām Līgatnes novadā 19. gs. otrajā pusē. To restaurācija ļaus saglabāt novada vēsturisko atmiņu, stiprināt sevī apziņu par mūsu saknēm un veidot mūsu novadu skaistāku arī nākotnē. 

Projekta iesniedzējs: Ilze Kūle

Nepieciešamais finansējums:1968,00

 

6.    Takas no Līgatnes pilsētas kultūras nama uz Skolaskalnu labiekārtošana

No Līgatnes pilsētas kultūras nama uz Skolaskalnu pārvietošanās rada grūtības gan Līgatnes iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Takas labiekārtošanas gaitā paredzēts uzlabot tās segumu, paredzēts izbūvēt atsevišķus pakāpienus, kāpnes un laipas, kā arī uzstādīt atpūtas soliņus un atkritumu urnas.           

Projekta iesniedzējs: Edgars Vinķelis         

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

7.    Atpūtas zonas izveidošana pie kanāla un Vilhelmīnes tilta Līgatnē

Labiekārtota atpūtas zona pilsētas centrā nodrošinās drošu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu gan līgatniešiem, gan viesiem. Jauna publiska atpūtas vieta pie kanāla un Vilhelmīnes tilta Līgatnē ļaus droši atpūsties dažāda vecuma cilvēkiem. 

Projekta iesniedzējs: Iveta Ašeniece

Nepieciešamais finansējums: 1500,00

 

8.    Laivenes volejbola laukuma uzlabošana

Volejbols ir populārākais sporta veids, ar ko Līgatnes novada jaunieši nodarbojas brīvajā laikā, taču “Laivenes” volejbola laukums Augšlīgatnē jau sen nav piedzīvojis uzlabojumus un kļūst arvien nelietojamāks. Laukuma uzlabošana dotu iespēju jauniešiem turpināt un dažādot savus brīvā laika pavadīšanas paradumus. 

Projekta iesniedzējs: Līgatnes jauniešu biedrība

Nepieciešamais finansējums: 1480,00 €

 

9.    Apgaismojums pie āra trenažieriem Skolaskalnā

Apgaismojums Skolaskalnā pie āra trenažieriem izgaismotu Pilsoņu ielu 4, jo uz šo brīdi pārvietošanās bez luktura ir problemātiska. Šī ir ne tikai dzīvojamā māja, bet arī Dienas un interešu centra “Saulespuķe” un Amatu māja, kuru apmeklē gan novada bērni, gan amatnieki. 

Projekta iesniedzējs: Natālija Juškova

Nepieciešamais finansējums: 1660,00  

           

10. Bērnu rotaļu laukums pie Līgatnes dīķa

Pastaigas gar Līgatnes dīķi, gulbju un pīļu barošana ir līgatniešu un pilsētas ciemiņu ierasta tradīcija. Dīķa krastā ieplānots realizēt bērna rotaļu laukuma izveidi, veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Projekta finansējums nepieciešams jauna koka bērnu rotaļu laukuma iegādei, piegādei un uzstādīšanai.           

Projekta iesniedzējs: Natālija Juškova       

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

11. Batuts un piepūšamās atrakcijas

Batuts un piepūšamās atrakcijas būtu lielisks papildinājums Līgatnes novada brīvdabas pasākumos un novada izglītības un sporta iestādēs. Finansējums paredzēts TUV sertificēta batuta iegādei (ar drošības tīklu un kāpnēm) un piepūšamās atrakcijas iegādei. 

Projekta iesniedzējs: Natālija Juškova       

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

12. Foto pulciņš

Foto pulciņa izveide paplašinātu bērnu un jauniešu ārpus skolas interešu izglītības nodarbību klāstu. Lai foto pulciņa apmeklējums būtu pieejams Līgatnes bērnam un jaunietim, kuram nav fotoaparāta, ir nepieciešams finansējums fototehnikas iegādei un laboratorijas izveidei.  

Projekta iesniedzējs: Natālija Juškova

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

13. Nojumes – lapenes radīšana pie Augšlīgatnes vidusskolas

Nojume – lapene pie Augšlīgatnes vidusskolas būs pieejama visiem iedzīvotājiem, taču projekta īstenošana jo īpaši atvieglotu mācību procesu skolas klasēm, kas vēlas organizēt nodarbības, praktiskos darbus un eksperimentus ārpus telpām. 

Projekta iesniedzējs: Nikola Kavala

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

14. Dabas mūzikas instrumentu (liras un flautas) iegāde ikvienam novada bērniņam

Lai sniegtu iespēju ikvienam Līgatnes novadniekam izmantot dabas mūzikas instrumentus, projekta ietvaros plānota liras, flautas un stīgu iegāde. Iepriekš piesakot savu vēlmi muzicēt, mūzikas instrumenti būtu pieejami ikvienai interešu grupai, formālai vai neformālai muzicēšanai – ģimenēm, dienas centra radošajai skolai, bērnudārzam un Līgatnes skolai. 

Projekta iesniedzējs: Nikola Kavala

Nepieciešamais finansējums: 1905,52

 

15. Lielizmēra radio vadāmo modeļu trases izveide

Lielizmēra radio vadāmo modeļu sporta trases būvniecība iecerēta ar mērķi nākotnē organizēt Latvijas čempionāta, Baltijas kausa un starptautisko turnīru sacensības. Projekts piesaistītu vietējos interesentus un līdzjutējus, kā arī viesus no citām valstīm. 

Projekta iesniedzējs: Jānis Mieriņš

Nepieciešamais finansējums: 1500,00 €

 

16. Volejbola laukuma izveide Gaujasmalā

Līgatnes pilsētas iedzīvotājiem pašlaik nav iespējama plaša sporta aktivitāšu pieejamība. Projekta rezultātā tiks izveidoti divi volejbola laukumi, kas ir viegli pārveidojami par vienu futbola laukumu. Tāpat šie sporta laukumi nodrošinās sporta centra volejbola treniņu grupu darbību, kā arī vietējo un starptautisko sacensību organizēšanu sporta laukumos 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Labā puse”

Nepieciešamais finansējums: 1840,00 €

 

17. Aktīvās atpūtas laukuma uzlabošana Augšlīgatnē, Ošu ielas rajonā

Augšlīgatnē, Ošu ielas rajonā, atrodas desmit daudzdzīvokļu mājas un vairākas privātmājas. Iedzīvotājiem nepieciešama vieta, kur aktīvi darboties un uzlabot savu veselību ar aktīvām fiziskām aktivitātēm. Projekta ietvaros paredzēts izveidot basketbola spēlēšanai atbilstošu laukumu, iegādāties basketbola grozus un uzlabot esošā volejbola laukuma segumu. 

Projekta iesniedzējs: Biedrība “Labā puse”

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

18. Sporta laukuma pilnveidošana pie Līgatnes novada vidusskolas

Līgatnes novada iecienītākie sporta veidi ir futbols un volejbols, taču sporta laukuma esošā infrastruktūra ir neatbilstoša un pilnvērtīgai izmantošanai neefektīva. Projektā plānots esošo futbola laukumu paplašināt, savukārt esošajam volejbola laukumam nepieciešama smilšu uzvešana, stabu novietošana, kā arī volejbola tīkla un laukuma ierobežojošās līnijas iegāde. 

Projekta iesniedzējs: Beāte Kobilinska

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

19.  Bērnu stūrītis Līgatnes pilsētas bibliotēkā

Lai nodrošinātu bērnu un vecāku vēlmi bibliotēkā atgriezties atkārtoti, telpas nepieciešams pielāgot ģimenes vajadzībām. Līgatnes pilsētas bibliotēka iecerējusi izveidot skaistu, gaišu bērnu “stūrīti”, kas noklāts ar paklāju, ierīkots ar sēžamspilveniem un ar bērniem aizsniedzamiem grāmatu plauktiem. 

Projekta iesniedzējs: Agnese Bināne  

Nepieciešamais finansējums: 2000,00 €

 

20.  Skrituļošanas iekārtu atjaunošana

Augšlīgatnes ciemā esošās skrituļošanas iekārtas gadu gaitā ir nolietojušās, to ekspluatācija kļuvusi nedroša. Lai atjaunotu aktīvo sporta veidu cienītāju interesi par skeitparku, paredzēts atjaunot esošo iekārtu virsmas, ieklājot jaunu un augstvērtīgu segumu. Skeitparku atjaunojot, tas būs drošs aktīvai atpūtai ar  skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX velosipēdiem. 

Projekta iesniedzējs: Jorens Bročs

Nepieciešamais finansējums: 1350,00

Papildus informācija:

Egils Kurpnieks,

Līgatnes novada domes izpilddirektors

Tālr.: 64155635; 22005965

E-pasts: egils.kurpnieks@ligatne.lv

 

Valdis Jalinskis,

LMT Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Tālr.: 29248645

E-pasts: valdis.jalinskis@lmt.lv


Publicēts 2017. gada 27. martā

2017-04-21
Laika ziņas
Aptaujas