Jaunumi
Iespēja par valsts budžeta līdzekļiem studēt maģistra studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija"

Līdz šā gada 19. augustam iespējams pieteikties studijām par valsts budžeta līdzekļiem Vidzemes Augstskolas Sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija". Šajā uzņemšanas kārtā piedāvājam sešas valsts budžeta finansētas studiju vietas.

Studiju programmai ir divas specializācijas: pārvaldības un komunikācijas. Programmas saturs veidots tā, lai studējošie gūtu padziļinātu ieskatu par valsts pārvaldes un organizāciju vadības attīstības tendencēm mūsdienās, kā arī labāk izprastu komunikācijas nozīmi pārvaldes attīstībā un jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar iedzīvotāju iesaistīšanu, tiešu, nepastarpinātu komunikāciju ar organizācijai nozīmīgām sabiedrības grupām, organizācijas reputācijas veidošanu un uzturēšanu gan vietējā mērogā, gan starptautiski un tml. Šī programma  nodrošina teorētisko zināšanu apguvi apvienojumā ar praktisku šo zināšanu pielietojumu kursu ietvaros un maģistra darba pētījumā. Beidzot šo studiju programmu, tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds un sabiedrības pārvaldes vadītāja kvalifikācija.

Studiju programmas ilgums: četri semestri. Nodarbības notiek piektdienu pēcpusdienās un sestdienās Valmierā.

Lai pieteiktos, interesentiem jāaizpilda pieteikuma forma, jāiesniedz CV un īss plānotā maģistra darba temata pieteikums. Visa informācija par pieteikšanos atrodama ViA mājas lapā: magistri.va.lv. Par jebkuru interesējošu jautājumu lūgums zvanīt vai rakstīt e-pastā programmas direktorei Agnesei Karasevai (Agnese.karaseva@va.lv, 26603344).


Publicēts 2016. gada 8. augustā

2016-08-08