Jaunumi
Informācija lauksaimniekiem

Ar lauksaimniecības atbalsta maksājumu saņemšanu saistās vidi saudzējošu prasību kopums.

Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu Konsultāciju birojā ir iespēja pieteikties16 stundu bezmaksas arodapmācību programmai ražotājiem 2017. gada 18. un 31. janvārī pulksten 10.00-17.00

Mācību nosaukums:Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu.

Programma:

18.01.

·         Klimata pārmaiņas raksturojošie rādītāji.

·         Klimata pārmaiņu ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu un ar to saistītās problēmas.

·         SEG tiešās un netiešās emisijas no lauksaimniecības un to samazināšanas iespējas.

·         Pielāgošanās klimata izmaiņām.

31.01.

·         SEG emisiju ekspertīze saimniecībās ar atšķirīgiem ražošanas virzieniem (augkopība, lopkopība).

·          Lauku mēslošanas plāna sagatavošana.

·         Praktiskie pasākumi emisiju samazināšanā lopkopībā.

Dalībniekiem mācības bez maksas.

Dalībnieki pēc mācību kursa apgūšanas iegūst Arodapmācību sertifikātu, kas noderēs. Dalībnieku skaits grupā ierobežots.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Piesakoties vajadzīgie dati -LAD klienta numurs u.c.

Vairāk informācijas un pieteikšanās līdz 16.01. Cēsu konsultāciju birojā, Priekuļos Dārza ielā 12; telefons 28381477, e-pasts dace.kalnina@llkc.lv Dace Kalniņa


Publicēts 2017. gada 9. janvārī

2017-01-09