Jaunumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 2018. gada 4. ceturksnī

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu, 25. panta 3. daļu, 26. panta 9. daļas 4. punktu un Civilprocesa likuma 563. panta 1. daļas 10. punktu, ir dzēsts nodokļu maksātāja Aigara Čižika nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāds.

Pamatojums: Līgatnes novada domes 22.11.2018. sēdes protokols Nr. 17, 13.§.

2018-12-20