Jaunumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2019. gada 3. ceturksnī

(Publicēta saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 25. panta 4. daļu.)

1. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 3. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1.

17240

Base Dzidra

2.

17239

Base Dzidra

3.

15456

Caune Regīna

4.

20292

Driļevska Vizma

5.

8184

Kohs Imants

6.

12890

Kohs Imants

7.

516164

Lācis Gints

8.

17255

Miķelsons Vilnis

9.

17256

Miķelsons Vilnis

10.

2242

Sparāne Zoja

11.

15551

Vrubļevska Ludmila

12.

17172

Vrubļevska Ludmila

13.

17173

Vrubļevska Ludmila

14.

17821

Vrubļevska Ludmila

 

2.  Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 5. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1.

17214

Eberliņa Inta

2.

17213

Eberliņa Inta

3.

2483

Gaņģis Mārtiņš

4.

514377

Gulbe Aina

5.

515713

Gulbe Aina

6.

500326

Iļmars Ēriks

7.

515258

Iļmars Ēriks

8.

17279

Kalniņa Skaidrīte

9.

17280

Kalniņa Skaidrīte

10.

518266

Kolosova Gunta

11.

518265

Kolosova Gunta

12.

8189

Krīvens Andris

13.

515591

Kronītis Auseklis

14.

516466

Krūzkopa Astra

15.

516465

Krūzkopa Astra

16.

16451

LATSERVISS SIA

17.

1280

Parfianovičs Māris

18.

19506

Peltmane-Mieze Linda

19.

515673

Reķe Ilze

20.

17813

Reķe Ilze

21.

514169

Reķe Ilze

22.

517847

Salmiņš un Co SIA

23.

20297

Sorokina Vija

24.

15448

Šleicers Mārcis

25.

1942

Vaņins Aleksandrs

26.

517047

Varkaļeca Larisa

27.

517871

Vītola Ligita

28.

517872

Vītola Ligita

29.

16309

Vītoliņa Liene

 

3. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 7. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1.

14426

ALU METALS SIA

2.

157

CENTRĀLĀ DZĪVOJAMO MĀJU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA

3.

1368

LLL paju sabiedrība

 

Pamatojums: Līgatnes novada domes 2019. gada 22. augusta sēdes protokols Nr. 9, 26.§.

 

 

 

2019-10-03