Jaunumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2020. gada 4. ceturksnī

 

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2020. gada 4. ceturksnī

(Publicēta saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 25. panta 4. daļu.)

1. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 3. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1

15345

Barabanova Anastasija

2

772

Jansons Zinturs

3

12641

Jaunzems Visvaldis

4

545

Jaunzems Visvaldis

5

8972

Puriņš Agris

2.  Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 4. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1

831

Āķis Artūrs

2

507

Glāznieks Ojārs

3

17189

Ignatjeva Ilze

4

17188

Ignatjeva Ilze

5

14182

Miķilps Guntars

6

64

Ozols Māris

7

517874

Pavāre Modrīte

8

517875

Pavāre Modrīte

3. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 1. daļas 5. punktu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1

16287

Drivinieks Lauris

2

17165

Kalnietis Jānis

3

17164

Kalnietis Jānis

4

517489

Liepiņa Ruta

5

517490

Liepiņa Ruta

6

515688

Raciborska Vija

7

15508

Smirnova Zoja

8

515139

Turčinovičs Georgijs

9

500026

Turčinovičs Georgijs

10

25084

Žukova Svetlana

4. Nekustamā īpašuma nodokļa parādi, kas dzēsti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.2 pantu:

Nr.p.k.

Konts

Maksātājs

1

8030

Kligins Jānis

2

8375

Kligins Jānis

 

2021-01-07