Jaunumi
Interešu izglītības piedāvājums Līgatnes novadā jaunajā sezonā

 

Interešu izglītība bērniem un jauniešiem Līgatnes novadā 2017./2018.gadā
Informācija septembrī tiks precizēta/papildināta!
Diena Laiks   Nodarbība Maksa Vadītājs
Dienas, interešu un amatu centrs "Saulespuķe" (vadītāja Daina Klints (t.:29123825))
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4)- katru darba dienu 14.00-18.00
Pirmdiena 16.30-17.30 Kokapstrāde Bez maksas Juris Bērziņš
Ceturtdiena 16.00-17.00 Papīra plastika Bez maksas Diāna Gustava
Augšlīgatnē ( Nītaures ielā 4) - katru darba dienu 15.00-19.00
Otrdiena 16.00-18.00 Radošie darbi Bez maksas Antra Strazdiņa
Ceturtdiena 18.00-20.00 Mūzikas studija Bez maksas Anatolijs Terentjevs
Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis(t.26403559))
Pirmdiena 14.00-... Tehniskā jaunrade Bez maksas Osvalds Puriņš
Pirmdiena un trešdiena 15.00-16.00 Florbols (6-11 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Viesturs Dumpis
  16.00-18.00 Florbols (12-15g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Viesturs Dumpis
Pirmdiena un trešdiena 15.45-16.45 Volejbols (6-11 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
  16.45-18.00 Volejbols (12-15 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
  18.00 - 20.00 Volejbols (15-...g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
Otrdiena 17.00-... Makšķerēšana( visa vecuma) Bez maksas Pēteris Lideris
Trešdiena 17.00- 18.00 Karatē( 3-8g.) Vec.līdzf. EUR 10,00 Agnese Auziņa
  18.00- 19.30 Karatē( 8-...g.) Vec.līdzf. EUR 10,00 Agnese Auziņa
Otrdiena un piektdiena 15.00-18.00 Peldēšana (Krimuldas nov.peldb.) Vec.līdzf. EUR 25,00 Precizēts
Līgatnes novada vidusskola
Direktora v.i. Mudīte Grava (t.26361250)
Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā un Upes ielā 2, Augšlīgatnē
precizēts 2 st./ned. 5.-11.kl.meiteņu ansamblis Bez maksas Dace Bicāne
precizēts 1 st./ned. 2.-4.kl.ansamblis Bez maksas Dace Zariņa
precizēts 3 st./ned. Tautiskās dejas (1.,2.kl.) Bez maksas precizēts 
precizēts 3 st./ned. Tautiskās dejas (2.,3.kl.) Bez maksas precizēts 
precizēts 3 st./ned. Tautiskās dejas (4.-6..kl.) Bez maksas Daiga Meistere, D.Zariņa
precizēts 3 st./ned. Tautiskās dejas (7.-11.kl.) Bez maksas Daiga Meistere, D.Zariņa
precizēts 4 st./ned. Teātra māksla (1.-12.kl.) Bez maksas Baiba Aizupiete
precizēts 2 st./ned. Lietišķā māksla  Bez maksas Liene Pīlēģe
precizēts 2 st./ned. Mājsaimniecības pulciņš Bez maksas Ilga Gablika
precizēts 6 st./ned. Citas sporta spēles (1.-12.kl.) Bez maksas Beāte Kobilinska
precizēts 2 st./ned. Aerobika, ritmika (1.-12.kl.) Bez maksas Beāte Kobilinska
precizēts 1 st./ned. Pirmās iemaņas svešvalodā - krievu valodā (2.-5.kl.) Bez maksas Viktorija Mazurova
precižets 1 st./ned. Mākslu pulciņš Bez maksas Justīne Šteina
precizēts precizēts Jaunsardze (10-21 g.) Bez maksas Egils Kaimiņš
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
Direktora v.i. Marlēna Lapiņa (29219075)
Mākslas iela 2, Augšlīgatnē
Pirmdiena un ceturtdiena 17.00-17.40 Mūzikas studija (pirmsskola) Vec.līdzf. EUR 7,- Dace Bicāne
  pap. nod.(40 min.) Instrumentu spēle (6 g.)    
Otrdiena  18.00 - 19.00 Nodarbības materiālā (6 g.,1.-3.kl.) Vec.līdzf. EUR 7,- Ingūna Briede
Trešdiena 17.00-18.00 Zīmēšana, gleznošana (6 g.,1.-3.kl.) Vec.līdzf. EUR 7,- Juris Bindemanis
Pirmdiena un trešdiena 17.30 - 18.30 Dejas studija (1.-4.kl.+...) Vec.līdzf. EUR 7,- Andis Kozaks (no 1.oktobra)
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 
pirmdiena, ceturtdiena

15.30-16.10 (vecākie)

16.15-16.45 (jaunākie)

Dejošana (no 3g. - visiem novada bērniem) EUR 2.85 Gaujas ielā 7: Beāte Kobilinska, koncertmeistare V. Garūta
pirmdiena, ceturtdiena

15.30-16.10 (vecākie)

16.15-16.45 (jaunākie)

Dejošana (no 3g. - visiem novada bērniem) EUR 2.85 Sporta ielā 14: Andis Kozaks, koncertmeistare I. Tralle

 

 

Interešu izglītība pieaugušajiem
Dienas, interešu un amatu centrs "Saulespuķe" 
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4) (vadītāja Daina Klints (t.:29123825)
Pirmdiena 17.00-19.00 Adīšanas klubiņš un lietišķās mākslas studija Bez maksas Diāna Gustava
Otrdiena 17.00-18.30 Vācu val.(iesācējiem) EUR 4,- Ilona Rodina
18.30-20.00 Vācu val.(pamatgrupa) EUR 4,- Ilona Rodina
    Māmiņu klubs Bez maksas Natālija Juškova
Mēn.pēdējā svētdiena 10.00-12.00 Reiki meditācija   Īrisa Zommere
Augšlīgatnē ( Nītaures ielā 4)
Otrdiena 18.00-20.00 Adīšanas klubiņš Bez maksas Ārija Bērze
Trešdiena 18.00-20.00 Gleznošanas un zīmēšanas studija EUR 4,- Ārija Bērze
    Māmiņu klubs Bez maksas Natālija Juškova
Ceturtdiena 18.00-20.00 Šūšanas klubiņš Bez maksas precizēts
Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis (t.:26403559)
Darba dienās 14.00- 22.00. brīvdienās 10.00- 18.00
Pirmdiena un trešdiena 18.00-20.00 Florbols (vīr.) Līdzf. EUR 7,11 Ziedonis Skrivļa/Viesturs Dumpis
Pirmdiena un trešdiena 18.00-20.00 Aerobika EUR 3,50 Dace Dzilna
Trešdiena 18.00- 19.00 TRX nodarbības EUR 20,-/5x vai EUR 6,-/1x Viesturs Dumpis
Līgatnes novada kultūras nams
Spriņģu ielā 4, Līgatnes pilsēta (direktora v.i. Sarmīte Usāne (t.:64153180))
Katra mēn. 3.svētd. 12.00-18.00 Senioru klubs "Možums"(Sporta ielā 14, Augšlīgatnē) Bez maksas Jānis Zaķis
Katra mēn.2.ceturtd. 14.00-19.00 Senioru klubs "Spēkavots" Bez maksas Rasma Johansone
Otrdiena 19.30-21.30 Līnijdeju grupa "Rondo" (Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē) Bez maksas Irēna Rešetnika
Pirmdiena 17.00-19.00 Pūtēju orķestris Bez maksas Anatolijs Terentjevs
Otrdiena, ceturtdiena 20.00-22.00 Vid. paaudzes deju kolekt. "Zeperi" (20-60 g.) Bez maksas Liene Frīdberga
Trešdiena 15.00-17.00 Sieviešu vok.ansamblis "Mantojums' Bez maksas Dace Bicāne
Pirmdiena, trešdiena 19.00-21.00 Jauktais koris "Līgatne" (Sporta ielā 14, Augšlīgatnē) Bez maksas Mārcis Katajs, Ilmārs Seilis
Trešdiena 19.00-21.00 Sarīkojumu deju grupa (16 un vecāki)) EUR 20,-/mēn. Andris Miķelsons

 

2017-09-06
Laika ziņas
Aptaujas