Jaunumi
Īstenots projekts "Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē"

Noslēgusies Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/17/I/026 “Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē” (turpmāk – Projekts) īstenošana. 

Projekts īstenots 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Līgatnes novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai Augšlīgatnē. Īstenojot projektu, veikta Augšlīgatnes Ošu ielas un ceļa seguma atjaunošana 1.3 kilometru garumā, nodrošinot šajā teritorijā esošajiem komersantiem un viņu klientiem iespēju nokļūt līdz uzņēmumu atrašanās vietai. Tāpat sakārtotā infrastruktūra sniegs nodrošinās iespēju Augšlīgatnē ienākt jauniem uzņēmumiem.

Projektā veiktie darbi:

  • ielas brauktuves un krustojumu izbūves un rekonstrukcijas darbi,
  • ietvju izbūves un atjaunošanas darbi,
  • objekta labiekārtošanas darbi,
  • apgaismojuma montāžas darbi.

Projekta kopējas izmaksas ir 506 009,47 EUR. Attiecināmas projekta izmaksas ir 474 942,60 EUR. No šīm izmaksām 225 250,00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 62 423,15 EUR - valsts budžeta dotācija pašvaldībām, bet 187 269,45 EUR - Līgatnes novada domes finansējums. 


 

2018-12-21
Laika ziņas
Aptaujas