Jaunumi
Jums nepieciešama veselības aprūpe mājās? Ko darīt?

Atbildi sniedzSIA „CĒSU KLĪNIKA” medicīnas māsa Sandra Untere - profesionāle ar bakalaura grādu māszinībās, medicīnas māsas kvalifikāciju un sertifikātu garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē. Jau trešo gadu SIA „CĒSU KLĪNIKA” sniedz veselības aprūpes pakalpojumus mājās.
Kāda ir kārtība, kādā veicat pacienta veselības aprūpes pakalpojumus mājās?
1. Pacientam bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus mājās sniedz, ja viņam ir nepieciešama regulāra (pastāvīga) ambulatora ārstnieciskā palīdzība, bet medicīnisku indikāciju dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē ambulatorās aprūpes saņemšanai.
2. Veselības aprūpes pakalpojumi mājās tiek sniegti pacientiem ar šādām diagnozēm un stāvokļiem:
2.1. guļoši pacienti ar ļaundabīgiem audzējiem (C00-C97; D37- D48);
2.2. pacienti ar psihiskiem traucējumiem (F00-F03;F06.0-F06.3; G10- G32; A81);
2.3. pacienti ar izgulējumiem (L89);
2.4. pacienti ar cerebrālo trieku un citiem paralītiskajiem sindromiem (G80-G83);
2.5. pacienti, kuriem nepieciešama respiratora terapija (Z99.1);
2.6. pacienti ar kustību traucējumiem, kuriem ir šādas diagnozes: B20-B24; E10-E11; G35; I60-I69; T91.3; Z48; Z93; Z94; Z98.
3. Veselības aprūpes pakalpojumus mājās persona var saņemt, ja viņai ir ģimenes ārsta nosūtījums vai stacionārās ārstniecības iestādes nosūtījums (pēc izrakstīšanas no stacionāra), kurā norādīts, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nepieciešams nodrošināt, pakalpojuma sniegšanas pamatojums un laikposms, kurā tas jānodrošina.
4. Veselības aprūpes pakalpojumu mājās sniedzējs atbilstoši kompetencei:
4.1. plāno pacienta aprūpi;
4.2. veic nozīmētās diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas.
 
Kas var saņemt bezmaksas aprūpi?
Saskaņā ar veselības aprūpes pakalpojuma mājās organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumiem veselības aprūpi mājās pacienti var saņemt, ja:
 • pacientam ir hroniska saslimšana un pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ pacients nespēj ierasties ārstniecības iestādē;
 • pacients ir izrakstīts no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
Pakalpojuma saņemšanai obligāti nepieciešams ģimenes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes speciālista nosūtījums medicīniskai aprūpei mājās. Ārstnieciskās manipulācijas un procedūras tiek veiktas tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu.
 
Kuru novadu teritorijās iedzīvotāji var saņemt Cēsu klīnikas piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus mājās?
Cēsu, Priekuļu, Pārgaujas un Amatas novadu iedzīvotāji.
 
Kādi pakalpojumi tiek sniegti veselības aprūpes mājās ietvaros?
 • medikamentu ievadīšana;
 • ādas bojājuma aprūpe:
 • izgulējumu aprūpe;
 • trofisku čūlu aprūpe;
 • primāri dzīstošas pēcoperācijas brūces aprūpe;
 • diegu vai skavu izņemšana no pēcoperācijas brūces;
 • ilgstoši dzīstošas brūces aprūpe (pārsiešanas);
 • mākslīgās atveres aprūpe (urīna katetra, nefrostomas, cistostomas, gastrostomas, kolostomas, ileostomas un traheostomas aprūpe), tai skaitā pacienta un viņa tuvinieku izglītošana un apmācība par mākslīgās atveres (stomas) aprūpi;
 • enterāla barošana caur zondi;
 • vitālo rādītāju kontrole;
 • asinsanalīžu paraugu noņemšana;
 • glikozes līmeņa noteikšana;
 • pacientu un viņu tuvinieku izglītošana un apmācība aprūpes veikšanā un par veselības veicināšanas pasākumiem.
 
Mājas aprūpes laikā medicīnas māsa:
 • sadarbojas ar ģimenes ārstiem un speciālistiem;
 • veic aprūpes procesa dokumentēšanu.
 
Kas veic veselības aprūpes pakalpojumu mājās?
Veselības aprūpi pacientu dzīvesvietā bez maksas sniedz speciāli apmācītas, sertificētas māsas ar vismaz 5 gadu praktiskā darba pieredzi, no ārstniecības iestādes, kas noslēgusi līgumu ar Nacionālo Veselības dienestu par veselības aprūpes pakalpojuma – medicīniskās aprūpes mājās – sniegšanu un apmaksu.
 
Kāds ir bezmaksas aprūpes ilgums?
Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem bezmaksas, bez pacienta nodevas valsts apmaksātā veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Veselības aprūpes mājas ilgums ķirurģiskiem pacientiem ar stacionāra speciālista nosūtījumu ir 5 dienas pēc ārstēšanās stacionārā, ja nepieciešams aprūpi turpināt vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Aprūpes epizodes beigās pakalpojuma sniedzējs pacienta ģimenes ārstam iesniedz aprūpes epikrīzi, kurā norāda tās rezultātus. Ja veselības aprūpes pakalpojums mājās ir nepieciešams ilgāk par 1 mēnesi, ģimenes ārsts pēc pacienta apmeklējuma un iepazīšanās ar iepriekšējā aprūpes perioda epikrīzi, sniedz atzinumu turpināt vai pārtraukt veselības aprūpes pakalpojumu mājās.
Aicinām atcerēties, ka nosūtot pacientu uz veselības aprūpi mājās, ģimenes ārsta kvotu apjoms nemainās!
 
Cik tas maksā?
Pacients ir atbrīvots no maksājuma par pakalpojumu, ko apmaksā Nacionālais Veselības dienests, bet pacientam jāiegādājas ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos medikamentus un medicīnas preces (šļirces, katetri, sistēmas, pārsēji utml.), kas nepieciešams, lai sniegtu veselības aprūpes pakalpojumu mājās.
 
Kur iegūt papildus informāciju un pieteikt pakalpojumu?
Koordinatora Tālrunis: 26636234
E-pasts: medmajasaprupe@cesuklinika.lv
Pacienti ar dzirdes traucējumiem pakalpojumu var pieteikt, sūtot īsziņu uz tālruņa numuru 26636234 vai sūtot elektronisko pastu uz adresi medmajasaprupe@cesuklinika.lv
 

 

2013-12-09
Laika ziņas
Aptaujas