Jaunumi
Ķempju baznīcā notiks Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16:00. 

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Visi mīļi aicināti.

 
"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."
 
(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)
 
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
 
2018-12-10
Laika ziņas
Aptaujas