Jaunumi
Ķempju baznīcā notiks Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16.00. 

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris "Vidzeme". 

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss:
15.20 Augšlīgatnes "Elvi veikals"; 15.25 Augšlīgatnes bērnudārzs; 15.35 Gaujasmala; 15.40 Līgatnes kultūras nams; 15.45 veikals Spriņģos.

Visi mīļi aicināti.

 
"Bet eņģelis uz tiem sacīja:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs."
 
(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)
 
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
 
 
2018-12-24
Laika ziņas
Aptaujas