Jaunumi
KKS "Līgatnes druva" sasauc kopsapulci 29. martā

Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība “Līgatnes druva” paziņo, ka 2019. gada 29. martā pulksten 16.00  Augšlīgatnes kultūras nama mazajā zālē, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6 tiek sasaukta biedru kopsapulce ar sekojošu dienas kārtību :

1. Valdes lēmumu apstiprināšana par jaunu biedru uzņemšanu.
2. Revīzijas komisijas priekšsēdētājas ziņojums.
3. Valdes priekšsēdētājas ziņojums par 2018. gada darba rezultātiem, budžeta izpildi, gada pārskata apstiprināšana.
4. Saimnieciskās darbības plāna un budžeta 2019. gadam apstiprināšana.
5. Amatpersonu vēlēšanas. 
6. Statūtu izmaiņu apstiprināšana.
7. Politiku un procedūru izmaiņu apstiprināšana.
8. Citi jautājumi.

Gadījumā, ja biedru kopsapulce nevarēs notikt kvoruma trūkuma dēļ, atkārtotu biedru kopsapulci sasaukt 2019. gada 29. martā  pulksten 16.30 Augšlīgatnes kultūras nama mazajā zālē, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6.

2019-03-13
Laika ziņas
Aptaujas