Jaunumi
Konkurss "Plātsmaize - 2018"

 

Konkursa organizētājs:

Līgatnes novada pašvaldības aģentūras “ Kultūras un tūrisma centrs”  

Konkursa mērķis:

Apzināt, reklamēt un lepoties ar vietējiem meistariem.

Popularizēt kulināro mantojumu un jauninājumus.

Aktivizēt mājražošanu Līgatnes novadā.

Radīt svētkus gan meistariem, gan novada ļaudīm. 

Konkursa izsludināšana:

Konkurss tiek izsludināts izdevumā “Līgatnes novada ziņas”, portālā www.ligatne.lv, drukātā veidā uz afišu stabiem Līgatnē u.c. 

Konkursa dalībnieki:

Jebkura fiziska persona bez vecuma ierobežojuma, kura ir pieteikusies dalībai līdz 3. maija plkst. 12:00, nosūtot pieteikumu ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa nr. uz e-pastu kultura@ligatne.lv vai zvanot Dainai Birnei 29346946. 

Konkursa uzdevumi:

Ierasties ar mājās ceptuplātsmaizi - 30 pers.

Kopā ar plātsmaizi iesniegt sarakstu ar sastāvdaļām un nosaukumu.

Pasākuma laikā prezentēt. 

Konkursa vieta, laiks:

Konkurss norisinās pasākuma “ Baltā galdauta svētki” ietvaros, Līgatnes novada kultūras namā 2017. gada 4. maijā no plkst. 16:00. 

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Oriģinalitāte               20 punkti

Noformējums             20 punkti

Prezentācija              10 punkti

Garša                        50 punkti 

Konkursa žūrija:

Konkursa organizētājs izvēlas 5 žūrijas locekļus.Žūrijas sastāvs tiek paziņots pasākuma laikā. 

Konkursa apbalvošana:

Visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas un diplomus.

Konkursa 3pirmo vietu ieguvēji saņem vērtīgas balvas un goda nosaukumu “Līgatnes labākais plātsmaizes cepējs 2018”

 

Pieteikuma anketa

 

Vārds _____________________________________

 

Uzvārds ____________________________________________

 

Adrese ____________________________________________________________________________________

 

Tālruņa numurs ______________________________________

 

E-pasta adrese _____________________________________________________________________

 

Datums ___________________________________

 

Paraksts _____________________________________

 

 

2018-05-03
Laika ziņas
Aptaujas