Jaunumi
"Latvijas pasts" pārdod izsolē nekustamo īpašumu "Pasts" Līgatnes pagastā

VAS „Latvijas Pasts” pieņēmis lēmumu par nekustamā īpašuma “Pasts”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums “Pasts”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, sastāv no divstāvu sakaru nodalas ēkas, saimniecības ēkas (kadastra Nr. 4262 504 0010) un zemes gabala 2677 m2 platībā (kadastra Nr. 4262 004 018).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli paredzēta 12.06.2018. plkst. 9.30, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā. Nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 32 000 EUR. Pieteikties un reģistrēties izsolei, arī detalizētāku informāciju  par izsoli  var saņemt pie izsoles  rīkotāja darba dienās  darba laikā 02.05.2018. līdz 01.06.2018. pa tālruni 29420864. Informācija par izsoli publicēta laikrakstā „Latvijas Véstnesis" un Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.

2018-05-10
Laika ziņas
Aptaujas