Jaunumi
Līgatnē iegādāts pludmales volejbola aprīkojums

Līgatnes novada dome ir realizējusi projektu Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000009 "Pārveidojamu pludmales volejbola laukumu izveide Līgatnē". Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta ietvaros tika iegādātas sešas volejbola bumbas, divi pludmales volejbola tīkli ar tīkla antenām un kabatiņām un laukuma līnijām, divas pludmales volejbola pārvietojamas platformas tiesnesim, divi divciparu galda tablo un nojume ZVAIGZNE. Šis aprīkojums tiks izmantots pludmales volejbola laukuma aprīkošanai Līgatnē, Gaujasmalā.            

Projekta kopējās izmaksas ir 2212.40 Eur. 1991.16 Eur finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programma, un Līgatnes novada dome līdzfinansē 221.24 Eur.

Liels paldies biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība” par šādu iespēju un atbalstu projekta realizēšanā.

Sekojiet līdzi pasākumu reklāmām Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv, kā arī Facebook https://www.facebook.com/LigatnesNovads/ un https://www.facebook.com/ligatnestakas/  

 

2018-05-03
Laika ziņas
Aptaujas