Jaunumi
Līgatnē norisinājies starpnovadu dzejas konkurss Latvijas simtgadei "Tava elpa dzejā"

Septembris… oktobris… novembris… Rudens. Latvijas simtgade. Emocionālais intelekts. Dzeja. Drāma. Es un citi. Atslēgas vārdu virkne, kas rosināja domāt, kā tos apvienot vienā veselumā.

Ilgi nebija jāgudro, jo Līgatnē jau četrus gadus sadarbībā ar Amatas novada apvienoto izglītības pārvaldi un ar Līgatnes novada kultūras nama atbalstu notiek starpnovadu izteiksmīgās runas konkursi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem “Pūcīte”, kuri ir ļoti gaidīti un kupli apmeklēti. Mazajiem runātājiem tie ir svētki, kur satikties, sevi parādīt un paklausīties citu sniegumu. Konkursu tēmas – raibas kā šī pasaule: “Mana sapņu dienu zeme”’ (veltīts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai), “Mana ģimene”, “Raiba, raiba ir šī pasaule” (gatavojoties Latvijas simtgadei), Latvijas autoru dzeja. Nākamais gads – konkursa jubilejas gads - piektais!

Ja mazie grib un var, tad skolēniem arī jādod iespēja emocionāli izteikt to, ko gribētos, lai sadzird citi. Tā top ideja par tradīcijas turpinājumu pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Septembrī Amatas novada apvienotās izglītības pārvaldes skolas 7 novados saņēma uzaicinājumu 7.-9. un 10.-12. klases skolēniem par 1-2 pārstāvjiem katrā vecuma grupā no skolas piedalīties dzejas konkursā Latvijas 100-gadei “Tava elpa dzejā”. Konkursu šogad veidojām ar mērķi izkopt skolēnu nacionālo identitāti, veicināt radošo un emocionālo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Skolēnus rosinājām izvēlēties latviešu autoru dzeju. Interesanti, ka izvēlēti bija ne tikai skolu programmās iepazītu autoru – Knuta Skujenieka, Friča Bārdas – dzeja, bet arī mums tuvo novadnieku Dzidras Inkinas un Mirdzas Kerliņas darbi. Un jaunieši pamana arī jauno autoru veikumu – piemēram, Stefana Ezras Dimitera.

Konkursa žūrijā priecājāmies redzēt jaunieti Arlitu Dombrovsku, kura pati raksta dzeju. Žūrijas priekšsēdētāja, aktrise un režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece labprāt padalījās ar dalībniekiem skatuves runas mākslas noslēpumos.

Pirmā godalgotā vieta šogad tika Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klases skolniecei Justīnei Skutānei. Liels paldies uzņēmējam Marģeram Zeitmanim par atsaucību un Baltijā pirmajam Tīklu parkam Līgatnē par lielo un īpašo dāvanu visiem pirmā izteiksmīgās runas konkursa dalībniekiem – iespēju apmeklēt parku un baudīt arī šefpavāra Oskara Koļesņikova gardās pusdienas rudenīgi siltajā dienā parka terasē.

Izprast sevi, savu ķermeni, emocijas un sajūtas, kā arī iztēles burvību un neierobežotību – iespējas, ko dod drāma. Nākamajos gados, veidojot konkursu, saglabāsim šos principus, aicināsim apkārtesošo novadu skolu jauniešus parādīt sevi runas mākslā, atkalredzēties, satikt arī jomas profesionāļus.

Mainot pieeju mācībām, kā arī realizējot kompetenču pieeju mācību saturā, nozīmīga loma ir kultūras izpratnei un pašizpausmei mākslā. To varam īstenot arī ar drāmas palīdzību. Pasākumu, kura aizsākums bija šajā rudenī, saglabāsim arī turpmākajiem gadiem, norisi paredzot Līgatnes novadā, akcentējot drāmu kā metodi plašā nozīmē. Tie būs gan dzejas, gan prozas lasījumi jau zināmu autoru, gan arī pašu radītiem jaunrades darbiem, skatuves runa… Bet varbūt tās būs līderu debates par kādu aktuālu tēmu? Viss mūsu ziņā.

Tiksimies Līgatnē nākamgad!

Konkursa dalībnieki uz Zeit terases

Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa

 

 

 

2018-10-23
Laika ziņas
Aptaujas