Jaunumi
Līgatnē tapis Dabas vērotāju parks

Sekmīgi ir aizvadīta Līgatnes dzemdību nama teritorijas labiekārtošanas 1. kārta.  Novembra pēdējās dienās ir pabeigta “Leader” projekta “Publiskas atpūtas vietas “Dabas vērotāju dārzs” izveide bijušājā Līgatnes dzemdību nama teritorijā 1. kārta” īstenošana. 

Tā ietvaros iekārtota jauna atpūtas vieta Līgatnes iedzīvotājiem un viesiem, kurā varēs gan rotaļāties, gan labāk iepazīt dabu. Centrālā vieta dārzā ierādīta putnu vērošanai. “Putnu vērošanas laukumā” izvietotas putnu barotavas, kurās gada aukstajos mēnešos kā bieži viesi tiek gaidītas lielās zīlītes, zilzīlītes, purva un pelēkās zīlītes, dzilnīši, dižraibie dzeņi, melnie meža strazdi, kā arī žagatas un sīļi. Turpat iestādīti augi, kuru ogas īpaši garšo putniem - vārpainā korinte un parastā bārbele. Pavasarī un vasarā dārzā putnu būrīšos varēs vērot, kā tiek izaudzināta jauna lielo zīlīšu, melno mušķērāju un mājas strazdu paaudze. Rotaļu laukumā “Ligzda kokā” novietotā vīteņaugiem rotātā lapene izveidota kā paceplīša ligzda. Tajā ienākot, bērni varēs sajusties kā putnēni ligzdā. Tāpat “Dabas vērotāju dārzā” uzstādītas trīs kukaiņu mājas. Tās ļaus dārza apmeklētājiem tuvāk ieskatīties dažādu kukaiņu sugu noslēpumainās dzīves ikdienā.

Nākotnē plānots “Dabas vērotāju dārza” rotaļu laukumu papildināt vēl ar dažādiem rotaļu elementiem bērniem, izveidot piknika zonu, kā arī tauriņu sugas daudzveidības iepazīšanas nolūkā izveidot mazdārziņu ar augiem, kas pievilina tauriņus.

“Dabas vērotāju dārza” izveide 1. kārta tapusi ar ELFLA finansējumu no Lauku attīstības plāna 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” sadarbībā ar biedrību “Cēsu rajona lauku partnerība”, līdzfinansējumu projektam 10% apmērā nodrošina SIA “Restorānu inventāra noma”.

"Dabas vērotāju dārza" idejas autors - Ēriks Dreibants.

 

2018-11-29
Laika ziņas
Aptaujas