Jaunumi
Līgatnes digitālais foto albums

Biedrība „Līgatnes vēstures biedrība”,  2017. gadā piedaloties ELFLA atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir guvusi atbalstu projektam “Interaktīvās ekspozīcijas izveidošana Līgatnes papīra muzejā”. Projekta ietvaros ir iegādāta datortehnika un aprīkojums, ar kura palīdzību turpmāk Līgatnes papīra muzeja telpās varēs apskatīt vēsturiskus foto un video materiālus.

Ekspozīcijas “Līgatnes digitālais foto albums” atklāšana notiks 2018. gada 11. augustā Līgatnes brīvdabas garšu, papīra un sarunu festivāla “PĀRCELTUVE” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 4 971,89. Saņemtais ELFLA publiskais finansējums EUR 4 474,70. Līgatnes novada domes līdzfinansējums EUR 497,19.

Līgatnes vēstures biedrība, Dace Gradovska

2018-08-09
Laika ziņas
Aptaujas