Jaunumi
Līgatnes kultūras nama apmeklētājus turpmāk priecēs jauni krēsli

Līgatnes kultūras nams tagad var lepoties ar jauniem un ērtiem krēsliem. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros Līgatnes novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi projektu Nr. 17-09-AL18-A019.2202-000008 “Krēslu iegāde Līgatnes kultūras namam”.

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti kvalitatīvi un ērti skatītāju krēsli. Projekta kopējās izmaksas ir 44 467.50 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 16 661.51 EUR. 14 995.36 EUR finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programma.

Liels paldies biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība” par šādu iespēju un atbalstu projekta realizēšanā.

Sekojiet līdzi pasākumu reklāmām Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv, kā arī Facebook: https://www.facebook.com/LigatnesNovads/ un https://www.facebook.com/ligatnestakas/

jaunie krēsli Līgatnes kultūras nama lielajā zālē

 

Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Daina Tērauda

2018-02-07
Laika ziņas
Aptaujas