Jaunumi
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola izsludina papilduzņemšanu

 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā turpināsim īstenot esošās profesionālās ievirzes izglītības programmas. Kā jauninājumu šajā mācību gadā iecerēts uzsākt kora klases un sitaminstrumentu spēles īstenošanu.

 

Jauno audzēkņu uzņemšana Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2:

25. un 30. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00

1. septembrī no plkst. 16.00 līdz 17.00

2. un 7. septembrī no plkst. 16.00 līdz 19.00

 

Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2 2021./2022. m. g. uzņemsim audzēkņus šādās izglītības programmās:

Sitaminstrumentu spēle no 7 gadiem

Kora klase no 7 gadiem

Vijoles un čella spēle no 7 gadiem

Akordeona spēle no 8 gadiem

Flautas, trompetes, mežraga, eifonija spēle no 8 gadiem

Trombona, tubas spēle no 9 gadiem

Klavierspēle no 7 gadiem

Vizuāli plastiskā māksla no 8 gadiem

Deja no 8 gadiem (Ieriķos, Lielajā ielā 26)

Mūzikas un mākslas studija no 6 gadiem – interešu izglītība, kuras galvenais mērķis ir veicināt katru bērnu justies nepiespiesti, brīvi, droši un rast prieku saskarē ar mūziku un mākslu. Programma sastādīta tā, lai raisītu bērna interesi un fantāziju, prasmi klausīties, attīstītu intelektuālo domāšanu, dzirdi, balsi, ritma izjūtu, fizisko koordināciju, komunikācijas prasmi un pašvērtējumu, veidotu muzikālo gaumi. Tā ir iespēja iepazīties ar plašu vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu klāstu un to pielietošanas tehnikām, sekmējot audzēkņa radošās pašizpausmes spējas. Šādas interešu izglītības nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, Augšlīgatnē, Upes ielā 2.

2021-09-07