Jaunumi
Līgatnes novada dome izsludina konkursu uz vidusskolas direktora amatu

Līgatnes novada dome (90000057333)

izsludina atklātu konkursu vakancei -

Līgatnes novada vidusskolas direktors

(klasifikatora kods 1345 08)

 

Galvenie pienākumi: 

Nodrošināt skolas darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Vadīt un nodrošināt skolas saimniecisko darbību. 

Prasības pretendentam:

  • izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādes vadīšanā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
  • prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
  • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos. 

Piedāvājam:

  • interesantu un radošu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.   

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017. gada 30. oktobris, plkst. 12:00.

Pieteikumā ietilpst: Pieteikuma anketa, eseja un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.  

Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa pastu Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110, vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, LV-4108 vai pa e-pastu: novadadome@ligatne.lv

 

Pieteikuma veidlapa 

Konkursa nolikums

 

 

2017-10-04
Laika ziņas
Aptaujas