Jaunumi
UZMANĪBU! PĒDĒJĀ DIENA: Līgatnes novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017"

Līgatnes novada dome izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017", dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu projektiem dzīves vides kvalitātes uzlabošanai.

Konkursa mērķis ir veicināt Līgatnes novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Līgatnes novadā.

Konkursā var piedalīties iedzīvotāju grupas, fiziskas personas un biedrības vai nodibinājumi. 

Projektu var iesniegt, pretendējot uz pašvaldības finansējumu ne vairāk kā 750,00 EUR vienam projektam. Konkursa ietvaros kopējais pieejamais finansējums ir 3750,00 EUR. 

Kā pieteikties konkursam
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv, sadaļā “Līgatnes novada dome” / Konkursi / Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 2017”

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 12. maijs pulksten 16:00.

Kurš var piedalīties?
Konkursā var piedalīties iedzīvotāju grupas, fiziskas personas un biedrības vai nodibinājumi.


Kā tiks vērtēti pieteikumi?
Projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem pārbaudīs īpaši konkursa izvērtēšanai izveidota žūrija, kas izvirzīs labākos Līgatnes novada teritorijā īstenojamos projektus, kurus atbalstīt piešķirtā finansējuma ietvaros.
Priekšroka būs tiem projektiem, kas būs labāk izstrādāti, finansiāli pamatoti un sniegs ieguldījumu lielākai mērķauditorijai. Jo grupa pati vairāk darīs, lai projektu īstenotu, jo lielākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts.
Projekti nevar būt saistīti ar personīga labuma vai peļņas gūšanu.

Papildus informācija:

Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4 (2.stāvā) pie Dainas Tēraudas (e-pasts- daina.terauda@ligatne.lv) vai zvanot pa telefonu 64153408.


Publicēts 2017. gada 15. martā

2017-05-12
Laika ziņas
Aptaujas