Jaunumi
Līgatnes novada dome izsola ielu tirdzniecības vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesības

Līgatnes novada pašvaldība rīkoielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai sezonas nomas  maksai EUR 300,00 (bez PVN).

Izsole notiks 2017. gada 21. jūnijā plkst. 13:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2017.gada 21. jūnijam plkst.13:00.

Kontaktpersona uzziņām Ēriks Liepiņš, mob. 29181845.

Izsoles noteikumi

Līguma projekts

Pieteikuma veidlapa

 

 

 

2017-06-17
Laika ziņas
Aptaujas