Jaunumi
Līgatnes novada dome izsolē pārdod ugunsdzēsēju mašīnu

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kravas speciālo ugunsdzēsēju automašīnu GAZ – 5312 (reģ. Nr. CU 1648) ar nosacīto cenu – EUR 920,00 (t.sk. PVN)

Automašīnas izsole notiks 2019. gada 16. janvārī plkst. 10:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie sekretāres Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā darbadienās līdz 2019. gada 16. janvārim plkst. 9:45.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā līdz reģistrācijai izsolei.

Tālrunis par apskati un uzziņām 29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

 

2019-01-14
Laika ziņas
Aptaujas