Jaunumi
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Lejas Vēveri” sastāvošu no dzīvojamās mājas  (kadastra apzīmējums 42620010121001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 42620010121002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 42620010121). Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 14400,00.

Izsole notiks 2017. gada 14. novembrī plkst. 9.30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2017. gada 13. novembrim. Lai piedalītos izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.     

Kontaktpersona uzziņām Ēriks Liepiņš mob. 29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

2017-10-04
Laika ziņas
Aptaujas