Jaunumi
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli

Līgatnes novada dome 16.01.2019. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 11:00 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli sekojošām cirsmām: 

1.      cirsma-sanitārā cirte īpašumā “Cepurlejas” (kad. Nr.42620020043) ar likvīdo krāju 48 m3 un nosacīto cenu EUR 827,00;

2.      cirsma - citas cirtes īpašumā “Pilsoņu iela 10” (kad. Nr. 42110060203), īpašumā “Parks” (kad. Nr. 42110060200; 42110060201), īpašumā “Gaujas 34A” (kad. Nr. 42110020032), īpašumā “Dārza iela” (kad. Nr. 42110050037) ar likvīdo krāju 54 m3 un nosacīto cenu EUR 360,00.

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate š.g. 10. un 11. janvārī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 930.

Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 15. janvārim plkst.1630 Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novada, Līgatnes pagasta Nītaures ielā 6.

Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Izsoles noteikumi

Piedāvājuma veidlapa

Cirsmu saraksts

Cirsmu novērtējums

Mērījumu kopsavilkums

 

 

 

2019-01-14
Laika ziņas
Aptaujas