Jaunumi
Līgatnes novada domes darba laiks valsts svētkos

Rīkojums "Par darba laika organizāciju" 

             Pamatojoties uz likumu “Par svētku un atceres dienām” 1. pantu (ja 18. novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darbdienu nosaka par brīvdienu), Darba likuma 131. panta pirmo un otro daļu, 135. pantu un Līgatnes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumiem, Līgatnes novada domes administrācijai, iestādēm un struktūrvienībām noteikt sekojošu darba laiku:

1. 2017. gada 17. novembrī no plkst. 08.00 līdz plkst. 14.00, nosakot pusdienas pārtraukumu 30 minūtes;

2. 2017. gada 20. novembris - brīvdiena.

Rīkojuma 1. punkts neattiecas uz Līgatnes novada pašvaldības iestādēm, kuras rīkojas saskaņā ar attiecīgās iestādes iekšējiem kārtības noteikumiem, ievērojot iestādes darbības specifiku.  

 

Priekšsēdētājs                                                                                                  Ainārs Šteins                                                                                                              

2017-11-20
Laika ziņas
Aptaujas