Jaunumi
Līgatnes novada domes administrācijas un domes iestāžu darbalaiks maija brīvdienās

Rīkojums par darba laika organizāciju 

             1. Saskaņā ar Darba likuma 133.panta ceturto daļu, 2017.gada 25.aprīļa Ministru kabineta Noteikumiem Nr.211 “Par darbadienas pārcelšanu” un Līgatnes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumiem, Līgatnes novada domes administrācijai, iestādēm un struktūrvienībām pārcelt darbadienu no pirmdienas, 2018. gada 30. aprīļa, uz sestdienu, 2018. gada 21. aprīli, nosakot darba laiku 2018.gada 21.aprīlī no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, nosakot pusdienas pārtraukumu 30 minūtes.

             2. Pamatojoties uz likumu “Par svētku un atceres dienām” 1.pantu, Darba likuma 131.panta pirmo un otro daļu, 135.pantu un Līgatnes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumiem, Līgatnes novada domes administrācijai, iestādēm un struktūrvienībām noteikt sekojošu darba laiku:

2.1. 2018.gada 3.maijā no plkst. 08:00 līdz plkst. 14:00, nosakot pusdienas pārtraukumu 30 minūtes;

2.2. 2018.gada 1., 4.maijs - brīvdiena.

Rīkojuma 2.1.punkts neattiecas uz Līgatnes novada pašvaldības iestādēm, kuras rīkojas saskaņā ar attiecīgās iestād es iekšējiem kārtības noteikumiem, ievērojot iestādes darbības specifiku.

2018-05-05
Laika ziņas
Aptaujas