Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība nodibina Augšlīgatnes Jauno sākumskolu

Līgatnes novada pašvaldības deputāti pieņēmuši lēmumu par jaunas sākumskolas dibināšanu - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 

Ainārs Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs: “Šodien Līgatnes novada pašvaldības deputātu vairākums pieņēma lēmumu par Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas dibināšanu. Šī lēmuma pamatā ir domes deputātu apstiprinātais “Līgatnes novada izglītības sistēmas reformas plāns”, kurā starp citiem uzdevumiem paredzēta šādas skolas izveide. Sākumskolai plānojam piesaistīt mācībspēkus, kas seko līdzi jaunākajām apmācību metodēm, ir gatavi tās izmantot savā ikdienas darbā un kuriem galvenais ir bērns, viņa intereses un vajadzības.”

Līgatnes novada pašvaldība jau informēja, ka novadā uzsākta konkurētspējīgas un mūsdienīgas Līgatnes novada izglītības sistēmas izveide, vienlaikus reorganizējot skolu tīklu.

Izglītības sistēmas reformā starp citiem uzdevumiem paredzēts reorganizēt novada skolu tīklu un izveidot mūsdienīgiem standartiem atbilstošas skolas Līgatnē un Augšlīgatnē. Būtisks posms veiksmīgas reformas realizācijā būs izveidotā Izglītības padome, kurā darbojas visu Līgatnes izglītības iestāžu vadītāji, piesaistot jomas ekspertus, kā arī izstrādāts vienots izglītības sistēmas vērtību kodekss, kas saistošs visiem novada izglītības sistēmā strādājošajiem.

Reorganizācijas rezultātā Līgatnes novada vidusskola turpmāk atradīsies Līgatnes pilsētā, bet Augšlīgatnē tiek dibināta jauna skola - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola. Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā būs integrēta Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes 6-gadīgo bērnu grupa, nodrošinot Augšlīgatnes bērnudārza bērniem saudzīgu pāreju no pirmsskolas vides uz skolas vidi. Līgatnes vidusskolā, kas turpmāk darbosies vienā skolas ēkā - Līgatnes pilsētā, tiks nodrošināta vispārējās pamata un vidējās izglītības apguve bērniem no 1. līdz 12. klasei. Tai pašā laikā, jau no šī gada 1. septembra, arī Līgatnes vidusskolā tiks ieviestas līdzvērtīgas mācību metodes kā Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, un visa izglītības sistēma, kuras centrā ir bērns-personība,  tiks veidota ar trīs pamata vērtībām - attieksmi, drošību un mācību kvalitāti.

 

 

2018-01-31
Laika ziņas
Aptaujas