Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē dzīvokļus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus –dzīvokļus:

Gaujas  iela 17-15, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000523, ar nosacīto cenu - EUR 1000,00;

Gaujas  iela 17-16, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000521, ar nosacīto cenu - EUR 1000,00;

Gaujas  iela 20-16, Līgatne, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42119000522, ar nosacīto cenu – EUR 900,00.

Izsole notiks 2017. gada 6. decembrī plkst. 10:30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā darba dienās līdz 2017. gada 5. decembrim plkst.16:00.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Līgatnes novada domes kontā A/S „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261 līdz reģistrācijai izsolei.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 

 

2017-11-07
Laika ziņas
Aptaujas