Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs"

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu “Blodziņu mežs”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kadastra Nr. 42620060114 ar kadastra apzīmējumu 42620060068.

Īpašuma kopējā platība 1,7 ha, t.sk. 1,7 ha mežs. Mežaudžu kopējā krāja pēc meža inventarizācijas datiem 533 m 3 . Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 13800,00.


Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 10:30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.

Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2018. gada 9. aprīlim plkst 16:00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Tālrunis uzziņām 29181845.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

2018-03-19