Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē (atkārtotā) nekustamo īpašumu “Lejas Vēveri”, sastāvošu no dzīvojamās mājas  (kadastra apzīmējums 42620010121001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 42620010121002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 42620010121). Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 11 520,00.

Izsole notiks 2018. gada 6. februārī plkst. 9:30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2018. gada 5. februārim plkst. 16:00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Tālrunis uzziņām  29181845.

dzīvojamā māja

saimniecības ēka

Izsoles noteikumi

Izsoles dalībnieka pieteikuma veidlapa

 

2018-01-03
Laika ziņas
Aptaujas