Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamos īpašumus

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus – individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Ķempju ielā 10, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 42110080027 - 2566 mar sākuma cenu EUR 4600,00 un dzīvokli Siguldas iela 1-5, Līgatnē, Līgatnes novadā ar kadastra Nr. 42119000506 ar sākuma  cenu EUR 300,00.

Izsole notiks 2017. gada 13. septembrī plkst. 10:00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2017. gada 12. septembrim. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Tālrunis uzziņām  29181845.

 

 

2017-08-09
Laika ziņas
Aptaujas