Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam

Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli  nekustamajam īpašumam “Jānīši-2”, Līgatnes pag., Līgatnes nov. (kad. Nr. 42620030064) - kopējā platība  0,76 ha (t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,76 ha). Izsoles sākumcena – EUR 3600,00, nodrošinājuma nauda – EUR 360,00.

Izsoles norisināsies  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021.gada 12. marta plkst. 13:00 līdz 2021. gada 12. aprīlim plkst. 13:00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties  no  2021. gada 12. marta plkst. 13:00 līdz 2021.gada 1. aprīlim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.  

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Līgatnes novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

 

Tālrunis uzziņām  29181845.

 

Izsoles noteikumi

Novērtējums

2021-03-11