Jaunumi
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisku izsoli nekustamajam īpašumam

 

Līgatnes novada pašvaldība pārdod  elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  nekustamo īpašumu “Springšļu dzirnavas”, Līgatnes pag., Līgatnes nov. (kad. Nr. 4262 010 0114) - kopējā platība  2,38 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 4500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 450,00 un dalības maksa – EUR 20,00.

Izsoles norisināsies  elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021.gada 14. aprīļa plkst. 13:00 līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 13:00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties  no  2021. gada 14. marta plkst. 13:00 līdz 2021.gada 4. maijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.  

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Līgatnes novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Tālrunis uzziņām  29181845.

Izsoles noteikumi

2021-04-14