Jaunumi
Līgatnes novada skolēnu autobusa rīta maršruta shēma


Laiks

Pieturvieta

7.00

Bajāri/Saulgrieži

7.16

Kalna skabarži

7.22

Pagrieziens uz "Gulbjiem"

7.30

PII Sporta iela 14 (izkāpšana)

7.35

Jaunā sākumskola (izkāpšana)

7.38

Vecbiemi

7.41

Ķempju pagrieziens

7.44

Birzgaļi

7.46

Ķempju baznīca

7.48

Ķempji (Rijnieki)

7.54

Skaļupes

7.58

Cēsu iela

8.02

Līgatnes vidusskola (izkāpšana)

 

 

2018-09-07
Laika ziņas
Aptaujas