Jaunumi
Līgatnes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku

 Līgatnes novada Sociālais dienests aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU

(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Galvenie veicamie uzdevumi:

 • Nodrošināt konsultācijas sociālā dienesta klientiem;
 • Identificēt personu sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, izvērtēt sociālos riskus;
 • Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt intervences procesu;
 • Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem, un par to realizācijas iespējām, kā arī klientu līdzdarbības pienākumiem sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības saņemšanā;
 • Organizēt un sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības u.c.

Kvalifikācija un prasmes:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;
 • darba pieredze sociālā darba specialitātēs,
 • labas latviešu un krievu valodas prasmes,
 • labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un lietvedības zināšanas,
 • prasme strādāt ar SOPA programmu,
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
 • prasme strādāt gan komandā, gan individuāli,
 • precizitāte pienākumu izpildē,
 • spēja uzņemties atbildību.

Amata alga – EUR 650,00 mēnesī

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule.
 • Pretendenta CV
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretārei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatne novadā vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi: novadadome@ligatne.lv , fax – 64153176, līdz 2017. gada 28.februārim


Publicēts 2017. gada 10. februārī
 

 

Laika ziņas
Aptaujas