Jaunumi
Līgatnes papīra muzejā skatāma izstāde "Rakstām vēstules"

Biedrība „Līgatnes vēstures biedrība”,  piedaloties ELFLA atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”,  guva atbalstu projektam “Līgatnes papīra muzeja aprīkojuma iegāde”. Projekta ietvaros tika iegādāti izstāžu stendi, grāmatplaukti, izstāžu vitrīnas, rasējumu un karšu skapis un krēsli.

Kopš 2017. gada septembra Līgatnes papīra muzeja telpās ir apskatāma izstāde “Rakstām vēstules”, kurā atspoguļota aplokšņu rašanās vēsture un izstādīta bagātīga Līgatnes papīrfabrikā ražoto aplokšņu kolekcija un vēstuļpapīru paraugi.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 10 986,04. Piešķirtais publiskais ELFLA finansējums EUR 9 887,45. Līdzfinansējumu EUR 1 098,59 apmērā nodrošināja Līgatnes novada dome.

 

Līgatnes vēstures biedrība, Dace Gradovska

 

 

 

 

 


 

 

2018-08-01
Laika ziņas
Aptaujas