Jaunumi
Līgatnes upē ielaiž 10 000 alatu un 5000 foreļu mazuļu, laikraksts "Diena", 2011. gada 28. septembris

Diena.lv, 2011. gada 28. septembris 10:06

Līgatnes upē, kas ir viena no straujākajām un ūdens noturīgākajām Latvijas upēm, ir ielaisti 10 000 alatu mazuļi. Šo zivju resursu pavairošana upē ir veikta pirmo reizi un plānots programmu turpināt četrus gadus, kad sāksies dabiska zivju atražošanās. Zivju resursu pavairošana bija iespējama pateicoties Zivju fonda padomes atbalstītajam Līgatnes novada domes sagatavojam un iesniegtajam projektam, Dienai pavēstīja Līgatnes novada domē.
 
Līgatnes upe, pateicoties straujajai ūdenstecei un dzidrajam ūdenim, ir lieliska dzīves telpa forelēm un alatām. Savulaik upē bija bagātīga foreļu populācija, bet alatas dzīvoja posmā no Anfabrikas slūžām līdz Ķempju dzirnavu aizsprostam. Pagājušā gadsimta beigu gados, nekontrolētas rīcības rezultātā, zivju resursi upes baseinā gandrīz pilnība tika iznīcināti. Tagad, pateicoties biedrības "Līgatnes upes saimnieki" un Līgatnes pašvaldības gādībai, tiek realizētu vairāki projekti, lai upi "atdzīvinātu", lai tā būtu tīkama makšķerniekiem, tūristiem un dabas vērotājiem.
 
Šogad upē, papildus alatām, ir ielaisti 5000 strauta foreļu mazuļu. Ir nodrošināta un mērķtiecīgi tiek pastiprināta zivju resursu aizsardzība piesaistot Valsts vides dienesta un GNP inspektorus, iesaistot pašvaldības policiju un vietējos entuziastus. Upes un zivju resursu aizsardzībā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, tai skaitā videonovērošana un citas.

Lejpus Anfarbrikas slūžām, dabas vērotāju ērtībām, ir izbūvēta "Zivju nārsta vērošanas taka" un visdrīzākajā laikā pār Anfabrikas slūžām plānots uzbūvēt funkcionālu zivju ceļu.

Avots: www.diena.lv/latvija/novados/ligatnes-upe-ielaiz-10-000-alatu-un-5000-forelu-mazulu-13905978

2011-10-16
Laika ziņas
Aptaujas